YAMAHA R1 04-06 BLUE & WHITE FAIRING KIT

YAMAHA R1 04-06 BLUE & WHITE FAIRING KIT