YAMAHA R1 98-99 BLUE ORIGINAL FAIRING KIT

YAMAHA R1 98-99 BLUE ORIGINAL FAIRING KIT