YAMAHA R1 04-06 BLACK 1 FAIRING KIT

YAMAHA R1 04-06 BLACK 1 FAIRING KIT