YAMAHA R1 98-99 ORANGE FAIRING KIT

YAMAHA R1 98-99 ORANGE FAIRING KIT